Pokúsme sa osvetliť otázku, čo to sú tie pravé mobilné domy, tak, ako ich vníma Amerika a západná Európa. Tento typ bývania vznikla asi kedysi dávno v Amerike, spolu s potrebou zabezpečiť lacné bývanie robotníkom, cestujúcim za prácou. Skôr bežné sťahovanie v automobiloch s celou rodinou a vybavením, naloženým na valníčku za kabínou pre cestujúcich, sa neukázalo ako dobré riešenie.

Trh neriešil problémy

Ani neviditeľná ruka trhu nedokázala pre migrujúcej pracovnej sily vytvoriť nárazovo dostatok dostupných obydlia a preto sa vymyslel a rýchlo ujal nápad, ktorý znamenal, že si robotníci vozili svoje bývanie sebou, súčasne s cestou za pracovnými príležitosťami. Bolo to proste obydlia na ráme, kompletné malý domček, ktorý bol umiestnený na podvozku. Ten sa dal zapriahnuť za traktor, nákladiak, osobné autách a previezť tam, kam bolo treba.